Fischerin suksista löytyvistä merkinnöistä on tullut useampia kyselyitä sähköpostilla, joten kirjoitetaanpa lyhyt blogijuttu aiheesta, jos sattuisi löytymään laajempaakin kiinnostusta.

Eli: Fischereistä on mahdollista löytää monenlaisia numeroita ja koodeja suksen päältä, reunoista ja jopa pohjasta. Mitä ne tarkoittavat – vai tarkoittavatko mitään?

Lyhyesti kyllä, numeroista ja koodeista pystyy tulkitsemaan tiettyjä asioita, mutta on tärkeää ymmärtää, että pelkistä luvuista ei pysty suoraan sanomaan kenelle tai mihin käyttöön suksi parhaiten sopii. Lisäksi eri tuotantosarjojen ja vuosimallien välillä on esiintynyt jonkin verran vaihtelua merkintätavoissa, jonka vuoksi esimerkiksi FA-lukua (ns. loppukiloja) ei löydy kaikista suksista.

***

Mutta mennään asiaan ja aloitetaan suksien päältä (uusimmat mallit) tai reunasta löytyvästä pitkähköstä numerosarjasta. Tässä esimerkkinä tämän kauden Carbonlite Skate: 191 19632759682 101.

Puretaan numerosarja auki: 

  • Ensimmäiset kolme numeroa merkitsevät suksen pituutta senttimetreinä. Tässä tapauksessa kyseessä on 191cm mittainen suksi
  • Seuraavat kaksi numeroa ovat valmistusvuosi, 19 eli 2019 (Fischerillä suksimalli pysyy yleensä kaksi vuotta samana)
  • Tämän jälkeen tulee suksen nimellisjäykkyys (4=soft, 5=medium, 6=stiff, 0=xstiff/special)
  • Sitten on valmistusviikko, 32
  • Lopulta päästään varsinaiseen sarjanumeroon, eli 759682
  • Viimeiset kolme numeroa (tässä 101) tarkoittavat FA-lukua

***

Saman suksen pohjasta löytyvät seuraavat numerot: 28 ja 15. Ne tarkoittavat ko. mallista löytyvää pohjamateriaalia ja runkoprofiilia.

28 ja 15 -merkinnät

Pohjamateriaalit:

Fischerillä on käytössä kisamalleissaan muutamaa eri pohjamateriaalia. Tärkeimmät ovat 28-merkinnällä varustettu World Cup Plus ja A5-merkinnällä varustettu World Cup Cold. Nimet ovat ehkä hieman hämääviä, sillä 28-pohjamateriaali on ylivoimaisesti yleisin ja selvästi eniten universaali vaihtoehto. Materiaalit eroavat toisistaan erityisesti käytetyn grafiitin määrässä (plussassa enemmän). A5-pohjaa voi suositella lähinnä erittäin kylmän ja kuivan lumen suksiin.

Runkoprofiilit:

Luistelusuksien profiilit voi jakaa kahteen eri luokkaan: 115-profiiliin ja 610-profiiliin. Esimerkkisuksen kärjessä oleva merkintä 15 viittaa nimenomaan 115-profiiliin. Nykyisessä Fischerin tuotevalikoimassa 610-profiililla olevia suksia löytyy vain Speedmax-malleista, jossa ne on merkitty koodilla 1Q.

Merkittävin ero näissä profiileissa on painealueiden sijainti. 115-profiilissa painealueet sijaitsevat hieman kauempana toisistaan, jolloin suksi on vakaampi hiihdettävä myös kovemmilla alustoilla.

Perinteisen hiihtotavan suksissa on myös kaksi eri pääluokkaa: 812-profiili ja 902-profiili. Karkeasti luokiteltuna 812-runkoiset sukset ovat suhteellisen matalan voidepesän omaavia ”purkkisuksia” kun taas 902-rungot korkeampia ”liisterisuksia”. Lisäksi tasatyöntöön on kehitetty DP-profiilin suksia.

***

Tässä perustietoa Fischerin merkinnöistä. Joskus vastaan saattaa tulla muitakin merkkejä ja koodeja, mutta nekin ovat usein tulkittavissa pohjautuen yllä esitettyyn. Esim 90L tarkoittaa 902-profiiliin tehtyä pitempää “voidepesää”.

Mahdollisesti myös suksen reunassa esillä olevien FA, HR ja SVZ -lukujen tulkintaan täytyy kirjoittaa toinen blogiartikkeli myöhemmin. Kommentteja ja kysymyksiä saa edelleen lähettää osoitteeseen info@hiihtoniilo.fi.

***