OSTAJAN OPAS – SUKSET

Valitsemme oikeat sukset käyttötarkoitukseen ostajan antamien tietojen perusteella. Valinnassa hyödynnetään teorian ja valmistajan suositusten lisäksi suksenjäykkyysmittaria (nk. Nastolan vaaka) sekä “käsin puristelua”.

 

Pituus

Hiihtäjän pituus on melko vähäisessä roolissa suksia valittaessa. Suuntaa antavana ohjeena voidaan käyttää noin 10-30cm perinteisen suksissa ja 5-20cm luistelusuksissa lisättynä hiihtäjän omaan pituuteen. Me Hiihtoniilo.fi:ssä valitsemme sukset ensisijaisesti tärkeämpien kriteerien mukaan. Mikäli haluat tästä huolimatta juuri tietyn pituiset sukset, otathan yhteyttä ennen tilausta sähköpostilla: info@hiihtoniilo.fi.

Paino

Hiihtäjän paino on merkittävin yksittäinen tekijä suksia valittaessa, koska sillä on suora vaikutus valittavan suksen jäykkyyteen. Tämä pätee erityisesti perinteisen suksiin, joissa pitoalueen/-karvan sijainnilla ja pituudella on keskeinen rooli sopivan pidon saamiseksi. Myös luistelusuksissa on erittäin tärkeää, että suksi ei ole liian pehmeä hiihtäjälle, vaan se kantaa hiihtäjän koko painon.

Pienet painonvaihtelut eivät yleensä aiheuta ongelmia, mutta mikäli paino on muuttunut +/-10kg suksivalinnan jälkeen, toimivuutta olisi hyvä arvioida uudelleen.

Aktiivisuustaso

Painon lisäksi hiihtäjän aktiivisuustaso on toinen merkittävä tekijä suksien valinnassa.

Tämä johtuu hiihtäjien erilaisista taustoista ja tarpeista.

Otetaan havainnollistava esimerkki: Pekka ja Kalle ovat samanmittaisia ja -painoisia kaveruksia.

Pekka on nuorempana hiihtänyt kilpaa. Nyt vanhempana hän harjoittelee edelleen 3-4 kertaa viikossa, lisäksi tavoitteena on hiihtää useampia massahiihtoja talvessa.

Kalle puolestaan ei kouluvuosien jälkeen ole omistanut omia suksia. Viime keväällä Kalle vuokrasi sukset Lapissa ja huomasi hiihtämisen olevan melko mukavaa kunnon välineillä. Tälle talvelle Kallella on suunnitteilla jo tekniikkakurssin käyminen ja vierailuja lähiladulla viikonloppuisin.

Mikäli Pekalle ja Kallelle valitaan pelkän pituuden ja painon perusteella sukset, luultavasti kumpikaan ei ole tyytyväinen.

Teknisesti hyvänä hiihtäjänä Pekka arvostaa suksissa ennen kaikkea hyvää luistoa ja kykenee samaan perinteisen suksessa hyvän pidon tarkan potkun ja hyökkäävän hiihtoasennon ansiosta. Samoin luistelusuksessa ylämäkeen herkkä ja nopea suksi ei ole ehkä kaikkein suuntavakain, mutta Pekka teknisesti taitavana hiihtäjänä pystyy hyödyntämään suksen ominaisuuksia kovassa vauhdissa.

Kalle taas arvostaa helppohiihtoisuutta yli kaiken. Perinteisessä hiihdossa pito on kaiken lähtökohta, sillä lipsuva suksi vie hiihtonautinnon ja liikaa energiaa. Luistelusuksen puolestaan pitää olla suuntavakaa, jotta suksi pysyy alla yhden suksen liu’ussa.

Me Hiihtoniilo.fi:ssä käytämme neljää aktiviisuusluokkaa:

 • Kilpa – Teknisesti hyvät/erinomaiset sekä fyysisesti vahvat hiihtäjät, joilla hiihtovauhdit suuria. Esimerkkinä kansallisen tason hiihtäjät ja massahiihtojen kuumaryhmä.
 • Aktiivi/kilpa – Teknisesti hyvät/erinomaiset hiihtäjät. Esimerkkinä tavoitteellisesti massahiihdoissa kisaavat sekä useat Masters-sarjan hiihtäjät.
 • Aktiivi – Teknisesti hyvät/keskitason hiihtäjät. Säännöllinen hiihtotausta, mahdollisesti isojakin ”hiihtokilometrejä” vuosittain. Talven kohokohtana kenties Finlandia-hiihto tai vastaava massatapahtuma.
 • Kuntoilu – Teknisesti kehittyvät/keskitason hiihtäjät. Tavoitteena oman kunnon parantaminen, tekniikan hiominen ja hiihdosta nauttiminen.

Esimerkeistämme Pekan kannattaa valita luokka ”Aktiivi/kilpa” ja Kallen luokka ”Kuntoilu”. Nykyajan kilpasuksista on mahdollista löytää erinomaisia pareja myös kuntoilukäyttöön, kunhan otetaan valintatilanteessa huomioon aktiivisuustaso.

Kelialue

Luistelusukset

Luistelusuksissa kelialue määräytyy pääsääntöisesti hiihtoalustan kovuuden mukaan: kova, puolikova ja pehmeä. Ulkolämpötilalla ei ole suurta merkitystä, vaan suksen jäykkyys sekä painealueiden sijainti ja muoto vaikuttavat kelialueen valintaan.

 • Kova alusta – Kovan alustan suksen ominaispiirre on ennen kaikkea suuntavakaus, joka saavutetaan jäykän ja korkeakaarisen profiilin avulla. Painealueet ovat melko lyhyet ja sijaitsevat kauempana toisistaan verrattuna pehmeämmän alustan suksiin.
 • Puolikova alusta (yleissuksi) – Puolikovan alustan luistelusuksi on nk. yleissuksi, joka toimii esimerkiksi tavallisella kuntoilijalla hyvin ainoana luistelusuksiparina. Usein myös massahiihdoissa reiteillä on sekä kovaa että pehmeää alustaa, jolloin tämänkaltainen suksi toimii parhaana kompromissina. Suksi on hieman pehmeämpi ja matalampi kuin kovan alustan suksi, mutta tarjoaa riittävän suuntavakauden myös kovemmilla alustoilla hiihdettäessä.
 • Pehmeä alusta – Pehmeällä alustalla on tärkeää, että suksi ”ui” sohjon pinnalla. Siksi painealueiden tulee olla mahdollisimman kevyet ja nopeasti purkautuvat. Pehmeän alustan luistelusukset ovat myös jäykkyydeltään kaikkein pehmeimmät.

Perinteisen voideltavat sukset

Perinteisen voideltavissa suksissa profiilin korkeus on yleensä keskeisin kelialuetta määrittävä tekijä, toisin sanoen kovimmilla pakkasilla matalin ja vesikeleille korkein valittavan pitovoiteen mukaisesti. Maajoukkueen huoltoryhmä käyttää tällä hetkellä neljää luokkaa: vihreä vitikeleille, sininen pikkupakkasille, keltainen nollakeleille ja punainen vesikeleille. Nykyisin todella kylmiä vitikelejä tuntuu olevan yhä harvemmin, ja Hiihtoniilo.fi:kin jaottelee perinteisen voideltavat kolmeen luokkaan seuraavasti:

 • Pakkaskeli (purkki)
 • Nollakeli (purkki-liisteri)
 • Vesikeli (liisteri)

Yleensä pakkaskelin purkkisuksi on ollut nk. yleissuksi, mutta yhä lauhemmaksi käyvien talvien johdosta hieman korkeampi nk. nollakelin suksi on ainakin pk-seudulla ja muuallakin Etelä-Suomessa jo varmasti käytetyin suksi. Tällöin myös tykkiladuilla hyvin toimivat pehmeät purkit tai liisteri-purkki-sekoitukset toimivat optimaalisesti.

Pohjustusvoitelu

(päiv. 4.10.2021)

Vaihtoehdot ovat:

 • Ei voitelua
 • Luistovoitelu

Tällä hetkellä kaikki uutena myymämme sukset ovat jo tehtaalta tullessaan ns. pohjustusvoidellut. Ennen toimitusta siklaamme ja harjaamme vielä sukset valmiiksi, jolloin suksi on suoraan hiihtovalmis laduille.

Pientä lisämaksua vastaan tarjoamme myös perusluistovoitelua, joka mahdollistaa luiston pysyvän parempana hieman pidempään. Talvesta 21/22 alkaen kaikki tekemämme luistovoitelut ovat fluorittomia.

Side

Markkinoilla on pitkään ollut kaksi sidenormia/-standardia, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään: NNN ja SNS.

Jotta asia menisi monimutkaisemmaksi, Salomon julkaisi kaudelle 16/17 uuden sidenormin nimeltä Prolink. Kaudelle 17/18 Fischer/Rossignol puolestaan toi markkinoille oman sidenorminsa nimeltä Turnamic. Ehdottoman hyvä puoli kuitenkin on, että sekä Prolink että Turnamic ovat täysin yhteensopivia NNN-sidenormin kanssa.

Me Hiihtoniilo.fi:ssä olemme tehneet jo 2017 periaatepäätöksen, että myymme/asennamme vain NNN/Turnamic/Prolink-normiin sopivia suksisiteitä ja hiihtokenkiä. Ostajan oppaan kohdassa Hiihtokengät ja suksisiteet löytyy lisätietoa eri normien yhteensopivuudesta.